Topmenu

ZWARTE LIJST

Opgelet: Het gaat hier enkel over de Centrale Kredieten Particulieren, dus over KREDIETEN & LENINGEN
NIET over zwarte lijst VERZEKERINGEN !! 
FINANCIERING – PERSOONLIJKE LENING
Achterstand aangezuiverd of niet :  Nooit, nergens.

U bent woningeigenaar, dan kan in sommige gevallen nog een eigenaarskrediet
EIGENAARSKREDIET
Dit is een vorm van persoonlijke lening gedekt door een hypotheek op een  courant woonhuis.  Veelal wordt alleen 1e hypotheek  aanvaard.
Echter  2 graad is eventueel mogelijk indien er voldoende ruimte is.

Echter:
Minimaal kredietbedrag : 25.000€  (Het bedrag moet groot genoeg zijn want een dergelijk krediet verloopt via een notariële akte die snel  +1500€ kan kosten)
Gaat het om een 2 hypotheek, dan wordt de eerste “gewogen” aan 125%.  De rest kan u dan nog hypothekeren, maar zelden tot 80% van die rest.

HYPOTHECAIR KREDIET

Indien uw notering :
zeer kortstondig  (< ½ jaar)
verklaarbare reden
Is er nog mogelijkheid om tot 105% van de vrije verkoopwaarde te ontlenen bij :
  • Aankoop
  • Hefinancieren van een hypotheeklening   (géén centralisatie)

INDIEN DIET NIET HET GEVAL IS :
Dan kan enkel nog :
Een herfinanciering van een bestaand woonkrediet samen met eventueel andere kortlopende kredieten
Een woonkrediet indien u ruim eigen middelen kan inbrengen
ECHTER :   De beperking  is algemeen :
Tot maximaal 80% van de vrije verkoopwaarde.
Bij moeilijke situaties zelfs maximaal 65%
(Dus wenst u meer te ontlenen dan zal er een 2e pand in hypotheek moeten gegeven worden.)

Daarenboven worden ruime bezwaringen op het tarief aangerekend.  +7% is zeker de regel.

IN IEDER GEVAL :
Afwijkingen in bovenstaande regels worden niet toegestaan
Moet er een zeer sterk dossier neergezet worden
Ruim voldoende bewijsbaar inkomen uit loon
Stabiele betrekking, van voldoende lange duur (zeker minimaal 1 jaar) en arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Er mag geen wanbeheer blijken (bvb. onverantwoorde uitgaven, te dure auto’s ….)

BELANGRIJK :
We werken met ALLE ,instellingen die hier nog bereid zijn om krediet te verlenen.

Vertel ons gerust uw situatie
We adviseren in alle vertrouwen en discretie

 

Let op, geld lenen kost ook geld!