Topmenu

Verzekeringen De Pauw BV

Alle verzekeringen, beleggingen en kredieten

Leasing: Voor personenwagens, maar ook voor lichte vracht- en vrachtwagen, bureeluitrusting en machines

Voor personenwagens, maar ook voor lichte vracht- en vrachtwagen, bureeluitrusting en machines

Financiële leasing is een financieringstechniek gebaseerd op een driehoeksverhouding tussen de leasingnemer, de leasinggever  en de leverancier, waarbij :

De leasingmaatschappij in opdracht van haar cliënt een object aankoopt bij een leverancier gekozen door de cliënt.
de leasingmaatschappij met haar cliënt een leasingcontract afsluit voor een bepaalde duurtijd tijdens de welke de cliënt het object gebruikt en maandelijkse of trimestriële leasevergoedingen aan de leasingmaatschappij betaalt.
gedurende het leasingcontract wordt de cliënt boekhoudkundig reeds als eigenaar van het object beschouwd. Dit betekent dat hij het goed activeert op zijn balans en afschrijft in zijn resultatenrekening volgens de wettelijk bepaalde termijnen.
op het eind van het contract kan de cliënt de volledige eigendom van het object verwerven door de aankoopoptie te lichten.
Deze aankoopoptie kan gaan van 5% tot 15%
Wij gebruiken veelal 5%, de zgn. restwaarde

De leasingnemer (klant) staat zelf in voor alle kosten qua verzekering, taxe, onderhoud en herstellingen …..
Het grote voordeel van financiële leasing is dat u na afloop van de leasing over een aankoopoptie beschikt. Dit is voordelig wanneer de levensduur van het object langer is dan de duur van de leasingovereenkomst. Dan kan u het object van de leasing kopen en er nog verder gebruik van maken, zonder verdere leasetermijnen te moeten betalen.

Operationele leasing

Veelal enkel voor personenwagens

De leasinggever betaalt alle kosten en staat in voor onderhoud en herstellingen
De leasingnemer betaalt enkel een periodieke huursom

Het grote voordeel van operationele leasing is dat u maandelijks een bedrag betaalt, waarin bepaalde diensten zoals verzekeringen, onderhoud, herstellingen, taksen, .. inbegrepen zijn.
U heeft dus een goed overzicht over wat uw kosten zijn.
Het economische en technische risico ligt immers bij de leasinggever.
Indien uw leaseobject kapot gaat, zal u hoogstwaarschijnlijk een vervanging ervan krijgen en zal de leasinggever opdraaien voor de kosten van herstelling.
Er is geen koopoptie na de termijn voorzien.   De eventuele winst op de verkoop van het voertuig  zal voor de leasinggever het risico compenseren.
Vraag gerust informatie.   Wij maken u per kerende een studie