Topmenu

Verzekeringen De Pauw BV

Alle verzekeringen, beleggingen en kredieten

Beroepskredieten

U BENT ZELFSTANDIGE ?
U en ik, we zijn zelfstandigen.  We worden met een aparte dubbele bril bekeken.  Krediet ging voorheen al moeilijk. Maar sinds de bancaire crisis is deze problematiek nog scherper geworden.
Krediet naar zelfstandigen toe is dus problematisch, en in de meeste gevallen zelfs onmogelijk.
U behoort tot een beroepsbranches met een “minder goede faam”  (“horeca”, “transport”, “superettes”, “landbouw” “IT” …e.d.) ?  Het probleem wordt alleen maar scherper !
Beginnen als zelfstandige houdt in :
  • Dat met een gedetailleerd bedrijfsplan opmaakt, waarbij belangrijkst is dat men voorziet in eventuele financiële noden op termijn van de eerste 3 jaar.  Kan men dit niet dan is het ricico op een fiasco bijna zeker
  • Dat met een stevige bankrelatie kiest die met u in zee wilt, niet alleen bij de start, maar ook in de toekomst met u “meeleeft”
    Kom ons dus niet klagen als u onverhoeds in dit avontuur bent gestapt zonder voldoende planning en zonder u voldoende te informeren en veilig te stellen !
STARTERS :
Hebben  geen enkele waarborg te bieden qua inkomsten.
Het zal dus uw EIGEN financiële instelling zijn die hier moet optreden.  Veelal zal men hier reeds een hypothecaire waarborg vragen.
Tenzij u een partner hebt met een eigen  en voldoende inkomen uit “voor beslag vatbaar loon”

U BENT KORTE TIJD GELEDEN ALS ZELFSTANDIGE GESTART :
U kan nog geen “voldoende” en “officieel” (fiscale fiche) inkomen uit zelfstandigheid aantonen ?
U hebt geen partner met een eigen inkomen uit “voor beslag vatbaar loon” ?

—>> Uw eigen bankier !!

U BENT LANGERE TIJD ZELFSTANDIGE :
U hebt voldoende OFFICIEEL inkomen en kan dit aantonen aan fiscale fiches en de laatste resultaatrekening gestaafd met BTW-uittrekesels
of :
Uw eigen inkomsten zijn ontoereikend, maar u hebt een partner met  voldoende inkomen uit “voor beslag vatbaar loon”

–>> Een externe bank zal zich vragen stellen waarom de eigen bankier u dit krediet niet verleent.
Kunnen we daar een uitleg aan geven dan zijn hier mogelijkheden.
Echter uit ervaring weten we dat 6 op de 10 aanvragen afspringen op “onroerende of extra waarborgen gevraagd !!”

DUS :
U kan bij ons  komen aankloppen indien :
• U voldoende lange tijd zelfstandige bent
• U een voldoende officieel inkomen kan bewijzen (cash-flow) over voldoende lange termijn
en/of een partner hebt die een voldoende eigen inkomen heeft uit “voor beslag vatbaar loon”
• Ruime verhouding lasten/inkomsten
• Hypothecaire waarborg, bij voorkeur “gemakkelijk verkoopbaar WOONpand”
• U behoort tot een beroepsbranches met een goede faam  (minder goede tot slechte faam:  “horeca”, “transport”, superettes”, “landbouw” , “IT” e.d.)
• U hebt een onbesproken financieel verleden, geen achterstanden (ook niet bij RSZ, belastingen, BTW ….) en geen zwarte lijst

ZWARTE LIJST / ACHTERSTANDEN :
Steeds met hypotheekwaarborg op eigen gezinswoning !!!

Let op, geld lenen kost ook geld!